ತಣ್ಣನೆ ಬೀಸೋ ಗಾಳಿ ಹಾಡಿದೆ ಜೋಜೋ ಲಾಲಿ ಈ ನನ್ನ ಮಡಿಲೆ ನಿನ್ನಾ ತೂಗೋ ಉಯ್ಯಾಲೆ ತೂಗೋ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಚಂದ ಮಾಮ ಬಾನಾ ಏರಿ […]

 148 total views

ಹೃದಯವೇ ಹೃದಯವೇ ಮಾತು ಕೇಳು ನೀ ನೋಡು ನೀ ಮಾತಾಡಲು ಸುತ್ತಾಡಲು ಸಮಯ ಬೇಕಿದೆ ನೀಡು ನೀ ಪುನಃ ಪುನಃ ಪುನಃ ಕರಗಿದೆ ಅನುದಿನ […]

 126 total views

ನೂರು ಜನ್ಮ ಕೂಡಿ ಬಾಳುವ ಜೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿದಾಗಲೂ ಪಯಣ ನಿಲ್ಲದು ಜರಿವಾ… ಜನರೆದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಾ… ನೆರಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವೇ ಜಗದಾ… ಕೊನೆ […]

 163 total views

ಒಂದು ಊರಲಿ ಕೊನೆ ಬೀದಿಲಿ ಇಡ್ಲು ಒಬ್ಬಳು ಮುದ್ದು ದೇವತೆ ಅವಲ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಧೋಳನ್ನ ವಿಭೂತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚ್ಕೋತಿದ್ದೆ ಅವ್ಲು ನಕ್ಬುಟ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ […]

 125 total views

Bandha Bandha Bandha Bandha Bandha Aaya Aaya Occhadu Roi Vannu Vannu Vannu Vannnu Vannu Vandaan Vandaan Vadittan Paar […]

 169 total views