Jaruguthunnadhi jagannatakam… Jaruguthunnadhi jagannatakam… Purathanapu purana varnana paiki kanapaduthunna kadhanam Nitya jeevana satyamani bhaagavata leelala antharardham Jaruguthunnadhi jagannatakam… […]

 5 total views

జరుగుతున్నది జగన్నాటకం… జరుగుతున్నది జగన్నాటకం… పురాతనపు పురాణ వర్ణన పైకి కనపడుతున్న కథనం. నిత్యజీవన సత్యమని భాగవత లీలల అంతరార్ధం. చెలియలి కట్టను తెంచుకుని […]

 2 total views