இசையமைப்பாளா் : ஜி.வி. பிரகாஷ் குமாா் ஆண் : நீ என்பதே நான்தானடி நான் என்பதே நாம் தானடி….. ஹே ஆண் : ஒரு பாதி கதவு நீயடி […]