എന്റെ എല്ലാമെല്ലാമല്ലേ എന്റെ ചേലൊത്ത ചെമ്പരുന്തല്ലേ നിന്റെ കാലിലെ കാണാപാദസരം ഞാനല്ലേ ഞാനല്ലേ നിന്റെ മാറിലെ മായാചന്ദനപ്പൊട്ടെനിക ്കല്ലേ എനിക്കല്ലേ (എന്റെ എല്ലാമെല്ലാമല്ലേ…) കിണുങ്ങാ […]

 253 total views

Ethrayo janmamayi ninne njan thedunnu Athramel ishtamayi ninneyen punyame Dhoora theerangalum mooka tharagangalum Saakshikal.. Ethrayo janmamayi ninne njan […]

 226 total views