Jaruguthunnadhi jagannatakam… Jaruguthunnadhi jagannatakam… Purathanapu purana varnana paiki kanapaduthunna kadhanam Nitya jeevana satyamani bhaagavata leelala antharardham Jaruguthunnadhi jagannatakam… […]