நான் பாக்குறன் பாக்குறன் பாக்காம நீ எங்க போற நீ பாக்குற பாக்குற எல்லாம் பாக்குற என்ன தவிர காணாத தெய்வத்தை கண் மூடாம […]