இரவாக நீ நிலவாக நான் உறவாடும் நேரம் சுகம் தானடா தொலையும் நொடி கிடைத்தேனடி இதுதானோ காதல் அறிந்தேனடி கரை நீ பெண்ணா உன்னை […]

Kallolam Kallolam Ooru Waada Kallolam Nenosthe Alla Kallolam Kallolam Kallolam Kindha Meedha Kallolam Naa Navvu Alla Kallolam Naa […]

Desi Crew, Desi Crew.. Pink Suit Vich Jamma Lagdi Aa Rose Ni Aaja Parchhawein Wangu Jatt De Close […]