Male : Ae…..ae…..ae…..ae…..ae….ae…. Chorus : Oho ho…..oho oho oo…… Oho ho…..oho oho oo…… Male : Yera yera mela yera Illamai ellaamey […]

நாயகன் : ஹ்ம்ம்…..ஹ்ம்ம்…..ஹ்ம்ம்….ஹ்ம்ம்… ஹ்ம்ம் ஆஅ ஹ்ம்ம் ஆஅ ஹ்ம்ம் ஆஆ ஹ்ம்ம் ஆஅ ஹ்ம்ம்….ஹ்ம்ம்…..ஹ்ம்ம்…..ஹ்ம்ம்… நாயகன் : உசுரே…..ஏ…தானே…. தான்னானே தான்னானே….. தான்னானே […]