ஆண் : ஜிஞ்சரு சோடா முன்னாலே வாட்டரு ஊத்தாதே அந்தாறு கேங் முன்னாலே பிங்கர நீட்டாத அந்தமாரி இந்தமாரி எங்கேயும் நீ பேசாதே ஒப்போனென்ட் சும்மான்னுதான் […]

Male : Ginger-u soda munnalae Water-ah oothaadha Under-u gang munnalae Finger-ah neettaadha Andhamaari indhamaari Engeyum nee pesadha Opponent-u summanu […]